Certificaat en Accreditatie


CERTIFICAAT EN ACCREDITATIE

De bijscholing Aromatherapie voor Therapeuten bestaat uit 2 modules van elk 3 lesdagen. Beide modules worden afgesloten met een certificaat. Je krijgt het certificaat als je een voldoende haalt voor het thuisexamen dat bij elke module hoort, als je voldoet aan de aanwezigheidsplicht bij 80% van de lessen en als je de betalingsverplichting bent nagekomen.

Het certificaat is een bewijs van succesvolle deelname en kan bij beroepsverenigingen worden ingediend voor bij- en nascholingspunten.

GEACCREDITEERDE BIJSCHOLING

De bijscholing Aromatherapie voor Therapeuten is geaccrediteerd door BATC, VBAG, NVSTFAGT en NGS. De bijdrage aan studiepunten voor BATC is in totaal 2,5 ECTS voor module 1 en 2 samen.

Accreditatie heeft een aantal belangrijke voordelen:

  • Cliënten kunnen – afhankelijk van hun polis – kosten geheel of gedeeltelijk terugvragen van hun ziektekostenverzekeraar.
  • Je kunt gebruik maken van een collectieve ziektekostenverzekering, klacht- en tuchtrecht en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Je kunt gebruik maken van een na- en bijscholingsaanbod.
  • Het geeft mogelijkheden voor contact met vakgenoten.

NB. Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij een beroeps-vereniging dien je naast de opleiding meestal ook een opleiding Medische Basiskennis te volgen en succesvol af te ronden.

Aromatherapie voor therapeuten FytArom