Diploma en Accreditatie


De volledige driejarige aromatherapie opleiding wordt afgesloten met het diploma Natuurgeneeskundig Klinisch Aromatherapeut. Deze opleiding is KTNO geaccrediteerd. Hierdoor kan je na drie jaar de opleiding afsluiten als natuurgeneeskundig therapeut *. De losse modules (lesjaren) worden afgesloten met een certificaat.

Certificaten en Diploma

Bij het behalen van een voldoende voor zowel het theoretisch als het praktijkexamen en het voldoen aan de huiswerkopdrachten, de aanwezigheidsplicht van 80% en de betalingsverplichting ontvangt de student na afronding van:
-Module 1: het certificaat Basis Aromazorg
-Module 2: het certificaat Aromatherapeutisch Consulent
-Module 3: het certificaat Aromatherapeut
Het behalen van de drie losse certificaten en het succesvol bijwonen van de jaarlijkse weekenden therapeutische vorming mond uiteindelijk uit in het diploma Natuurgeneeskundig Klinisch Aromatherapeut.

Geaccrediteerd diploma

Onze opleiding is geaccrediteerd door accreditatie-instituut KTNONa afronding van onze beroepsopleiding geaccrediteerd aromatherapie opleiding kun je je dan aansluiten bij een natuurgeneeskundige beroepsvereniging.
*NB. Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij een beroepsvereniging dien je naast deze opleiding ook nog een opleiding Medische Basiskennis op hbo-niveau te volgen en succesvol af te ronden.

Accreditatie voordelen:
-cliënten hebben de mogelijkheid om de kosten afhankelijk van hun polis geheel of gedeeltelijk terug te vragen van hun ziektekostenverzekeraar;
-collectieve ziektekostenverzekering, klacht- en tuchtrecht en beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
-na- en bijscholingsaanbod;
-contact met vakgenoten.

geaccrediteerd aromatherapie diploma
accreditatie aromatherapie opleiding