Scriptie docent en docent psyche jaar 1 en 2

 

Ik ontmoet de studenten in jaar een tijdens de les Aromaverzorging van de psyche. Ook in jaar twee krijgen zij een les van mij. Direct bij aanvang van hun derde lesjaar, zie ik ze weer. Ik bespreek dan het lesonderwerp Praktijkexamen/Scriptie met ze. Tijdens deze les probeer ik het schrijven van de scriptie dichter bij de leerling te brengen, ik probeer houvast en richtlijnen te geven. Ik wil de benodigde structuur aanbieden voor deze taak, die voor de leerling vaak bijzonder is. Na deze les weten de leerlingen beter waar ze aan toe zijn. De ervaring leert dat men na deze les beter in staat is in te schatten wat het schrijven van een scriptie van hen vergt.  

                                                                                                                                                                     Daarna hou ik een vinger aan de pols. Ik zal de scripties in een vroeg stadium uitvoerig met de leerlingen bespreken en hen zo nodig verder op weg helpen.

Mijn naam is Anna Kolenda. Ik rondde mijn opleiding FytArom tot Natuurgeneeskundig Klinisch Aromatherapeut af in 2019. in de zomer van 2020 behaalde ik mijn diploma MBK (Medische Basiskennis). Kort geleden heb ik mijn eigen praktijk geopend in Rotterdam. In mijn Natuurgeneeskundige praktijk zal ik altijd proberen om mijn kennis van aromatherapie en haar therapeutische waarde op een holistische manier toe te passen, zowel bij klachten van fysieke als van psychische aard.

Ga hier terug naar over ons