Hoe verantwoord gebruik jij etherische oliën?


Ben je dol op etherische oliën? Maak jij etherische oliemengsels voor anderen? Waar baseer jij keuze op, welke etherische olie je kiest voor dat mengsel. Op een infographic? Een aanbeveling van een facebookgroep? De geur? Een onderbuikgevoel? Weet je echt voldoende? Wat nog belangrijker is, kan je etherische oliën op verantwoorde wijze toepassen?

Verdunning

Sommige mensen wordt geleerd dat indien een etherische olie PUUR is (refererend naar de zuiverheid, van het product) dat dan verdunning in een drager niet nodig is. Helaas dit is een populaire MYTHE. De zuiverheid van een etherische olie bepaald NIET of je deze onverdund kan inzetten. De chemische samenstelling van de etherische olie is bepalend of je de etherische olie verdund of onverdund kan toepassen. Chemie liegt niet.

Alle dingen zijn vergif en niets is zonder gif. De hoeveelheid alleen maakt dat iets niet giftig is. ~ Paracelsus

Etherische oliën zijn sterk geconcentreerde, vluchtige stoffen. Ze zijn, mits de producent zorgvuldig is, van natuurlijke oorsprong en over het algemeen erg krachtig. Deze krachtige werking moet in je gedachten voorop staan bij toepassen van etherische oliën.

Ken je de factoren die je moet overwegen voordat je een etherische olie toepast?

 1. Leeftijd
 2. Conditie
 3. Doel van je samenstelling
 4. Plaats van toepassing
 5. Chemische samenstelling van de etherische olie die je gebruikt en hoe dit bijdraagt aan het therapeutische succes van je samenstelling.

Het verdunnen van een etherische olie is van groot belang om twee veiligheidsredenen.

In de eerste plaats om huidreacties te vermijden, zoals irritatie, sensibilisatie en foto-toxiciteit.

In de tweede plaats om systemische toxiciteit te voorkomen, zoals foetotoxiteit (schadelijk voor het ongeboren kind), hepatotoxiciteit (schadelijk voor de lever), carcinogeniteit (kankerverwekkend vermogen) en neurotoxiciteit (schade aan de hersenen of het perifere zenuwstelsel).

Ongewenste huidreacties zijn duidelijk te zien wanneer ze gebeuren .. maar systemische toxiciteit niet. ” ~ Robert Tisserand, Essential Oil Safety, 2014

Veiligheid & Contra-indicaties

Begrijp jij waarom kennis over de chemische samenstelling van etherische oliën zo belangrijk is? En hoe belangrijk dit is bij het creëren van een effectief werkende en veilige samenstelling?

Veiligheid & contra-indicaties zijn gebaseerd op chemie. Ben je je bewust hoe belangrijk factoren zijn, zoals

 1. Leeftijd
 2. Conditie
 3. Allergieën
 4. Zwangerschap, het geven van borstvoeding
 5. Zelfs de invloed van bepaalde medicijnen op etherische oliën en het effect ervan op de gebruiker.

Als je de chemie niet kent, ken je de olie niet. Het is van belang dat je de individuele chemische samenstelling van etherische oliën begrijpt. Zodra je begrijpt welke inhoudsstof wat doet en waar in ons lichaam, kan je etherische oliën veilig toepassen. Voor jezelf, je gezinsleden en zijn je adviezen naar anderen veilig en waardevol

.fullsizeoutput_bdb

 

Professionele aromatherapeuten doen het anders

Een professional is zorgvuldig bij het kiezen van etherische olie of oliën om een gewenst therapeutisch effect te bereiken. Zij:

 • zorgen ervoor dat de samenstelling gefocust is en elkaar aanvult.
 • weten hoe ze etherische oliën moeten kiezen, die complementair zijn in therapeutische activiteit en chemie.
 • houden het aantal etherische oliën in een samenstelling meestal beperkt tot 2 – 4 oliën om er zeker van te zijn dat het mengsel nog steeds hoog is in actieve bestanddelen.
 • weten dat de dragerolie van even groot belang is als onderdeel van de synergistische samenstelling.
 • weten welke toedieningsmethode effectief en veilig is.
 • weten hoe ze een juiste verdunning moeten kiezen voor een samenstelling en voor een juiste behandeling.
 • zijn zich bewust van het psychologische effect dat de geur van de samenstelling op de cliënt zal hebben en zorgen ervoor dat dit een bijdrage levert aan herstel, rekening houdend met geurvoorkeuren.
 • kiezen voor een hydrolaat indien dit effectiever dan wel veiliger is.

Deze basisoverwegingen zijn slechts het topje van de ijsberg. Er zijn nog veel overwegen te maken. Een professionele samenstelling op basis van een specifieke behoefte kan echt niet worden vergeleken met een samenstelling die ‘kant en klaar’ te koop is.

Als je echt dol bent op etherische oliën, hou dan voldoende van jezelf om in je kennis over etherische oliën te investeren door te leren om ze op een verantwoorde manier te gebruiken.

FytArom biedt een driejarige opleiding tot Klinisch Aromatherapeut aan en een Bijscholing voor Therapeuten.

 

Wil meer artikelen lezen van het informatiejournaal lezen, klik dan hier.